Lukis Stuors i Andriens

Lukis Stuors i Andriens

54 straipsniai 21962 skaityta

Nier šeulieče, katras būtų abejings a nemilietų sava miesta. Kur jis bebūtų, a Airijoj, a Vilniuj, a Ispanijuoj, a Maskvuoj... Tikri kentai, myl sava miestą, į nevara ant jo bereikala!..

Publikacijos, Informacija, Kvietimai, Naujienos...
Puslapis 1 iš 212