Mokslo Šviesa, VšĮ

Mokslo Šviesa, VšĮ

2 straipsniai 719 skaityta

Ugdome mokinių gebėjimus naudoti IT efektyviam kasdieniniam mokymuisi, pažintinėms, tiriamosioms ir kūrybinėms veikloms, saugiam ir teisėtam komunikavimui. Mob. +37067797936 el.paštas: info@mokslosviesa.lt

Publikacijos, Informacija, Kvietimai, Naujienos...