Draugija Veikiam.Lt

Draugija Veikiam.Lt

57 straipsniai 27527 skaityta

Draugija Veikiam.lt“ (Veikiam Lt) į.k. 302764850 (teisinė forma asociacija) yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo. Misija: Ugdyti visuomenės, ypač vaikų ir jaunimo, dvasinę kultūrą ir tautinę savimonę, patriotiškumą ir atvirumą pasauliui, pasitelkiant neformalujį ugdymą, grįstą įsitraukimu į bendrą veiklą. Tikslai: Gražinti ir saugoti Tėvynės kraštovaizdį, gamtos, etnokultūros paveldą, istorines vietas; Domėtis Lietuvos ir kitų Europos šalių papročiais, tradicijomis, kultūra bei kalbine raiška; Skatinti draugijos narių diskusijas aktualiais socialinio, kultūrinio bei politinio gyvenimo klausimais; Dalyvauti vietos ir tarptautinėje projektinėje veikloje; Mažinti socialinę atskirtį, įtraukiant mažiau galimybių turinčius žmones į aktyvią veiklą; Atstovauti narių interesams, juos ginti.

Publikacijos, Informacija, Kvietimai, Naujienos...
Puslapis 1 iš 212