Pasaulio Lietuvis

Pasaulio Lietuvis

1 straipsniai 28 skaityta

Žurnalas pasaulio lietuvių gyvenimui ir minčiai. Leidžiamas nuo 1963 m. lapkričio mėn. Tai Pasaulio Lietuvių Bendruomenės (PLB) žurnalas, kuriame gausu naujienų iš visų pasaulio lietuvių bendruomenių, publikuojami straipsniai išeivijos, emigracijos, lituanistinio švietimo, lietuviškos kultūros ir paveldo išlaikymo, politikos, ekonomikos temomis.

Publikacijos, Informacija, Kvietimai, Naujienos...