Varėnoje buvo minima Gedulo ir vilties diena. Praėjo 80 metų nuo pirmųjų mūsų tautiečių trėmimų. Minėjimas prasidėjo Varėnos Šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje, kur šv. Mišias už politinius kalinius ir laisvės kovų dalyvius aukojo kunigas Almantas Kibirkštis. Šv. Mišių metu giedojo Varėnos kultūros centro mišrus choras „Varpilė“ (vadovė R. E.Velžienė).

Vėliau visi susirinko prie paminklo tremtiniams ir politiniams kaliniams šalia Varėnos geležinkelio stoties, kur buvo padėtos gėlės, uždegtos žvakės.

Minėjime dalyvavo Varėnos rajono savivaldybės meras Algis Kašėta, administracijos direktorius Alvydas Verbickas, vicemeras Giedrius Samulevičius, „Ąžuolo“ gimnazijos moksleiviai ir mokytojai, miesto gyventojai ir svečiai. Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Varėnos skyriaus pirmininkė Jadvyga Akulavičienė susirinkusiems trumpai priminė tragišką mūsų tautai istorinį tarpsnį, kai žmonės buvo be kaltės tremiami į Sibiro platybes, kalinami lageriuose. Liūdna, kad kai kuriems lietuviams ši našta buvo per sunki, nepakeliama ir jie amžiams atgulė svetimoje žemėje. Minėjime dalyvavo du pirmųjų trėmimų liudytojai – šiemet devyniasdešimtmetį švenčianti Vincutė Valackaitė ir Vytautas Dunderis.

Varėnos rajono savivaldybės meras A. Kašėta pažymėjo, kad žmonės, iškentę tremtis ir lagerius, buvo pagrindiniai Lietuvos laisvės idėjos saugotojai sovietų okupacijos metais. „Šiandien džiaugiamės savo valstybės pasiekimais, tačiau istorija moko, kad laisvę lengva prarasti, tad būkime sąmoningais ir atsakingais Lietuvos piliečiais“, – kalbėjo meras.

Politinių kalinių ir tremtinių kolektyvo „Viltis“ ir „Bočių“ bendrijos ansamblio „Šarma“ (vadovė Gražina Kuodienė) dainos bei „Ąžuolo“ gimnazijos moksleivių paruošta kompozicija jautriai įprasmino šią istorijos pamoką, kuri per amžius išliks Lietuvos žmonių mintyse.

Živilė Puidokaitienė

Varėnos rajono savivaldybės administracijos
Bendrojo skyriaus viešųjų ryšių specialistė
tel. (8 310) 32 021, el.p. zivile.puidokaitiene@varena.lt