Varėnos rajono savivaldybėje skubos tvarka sukviesta Ekstremalių situacijų komisija, kurios posėdyje dar kartą aptarta aštrėjanti problema dėl koronaviruso (COVID-19) plitimo grėsmės, situacija rajone, sudarė Ekstremaliųjų situacijų  operacijų centrą.

Operacijos vadove paskirta Savivaldybės gydytoja  Irma Lukminienė, Operacijų centro koordinatoriumi paskirtas Varėnos rajono savivaldybės administracijos vyriausiasis specialistas (civilinei ir darbų saugai) Nikolajus Lysenkovas. Taip pat sudarytos keturios Operacijų centro grupės, kurios pagal paskirtas funkcijas operatyviai spręs įvairius koronaviruso plitimo prevencijos klausimus.

Operacinio vertinimo ir ekstremaliųjų situacijų prevencijos, ir informacijos valdymo grupės vadovu paskirtas Andrius Kandratavičius, Vilniaus priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Varėnos priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos viršininkas.

Visuomenės informavimo ir elektroninių ryšių organizavimo grupės vadove paskirta Rūta Averkienė, Varėnos rajono savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus vyr. specialistė.

Materialinio techninio aprūpinimo grupės vadovu paskirtas Laimis Gaurys, Varėnos rajono savivaldybės administracijos Ūkio skyriaus vedėjas.

Administravimo grupės vadove paskirta Irma Krajauskienė, Varėnos rajono savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus vedėja.

Numatyta  apgyvendinimo vieta iš užsienio šalių šiomis dienomis grįžusiems asmenims, kurie neturi sąlygų saviizoliuotis. Jiems bus suteiktos galimybės ir sąlygos saviizoliuotis Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio rezervato direkcijos nakvynės namuose, esančiuose Marcinkonių kaime.

Apgyvendinimo koordinatoriumi, kuris spręs visus klausimus, susijusius su asmenų saviizoliacija, paskirtas (OC koordinatoriaus pavaduotojas) Varėnos rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas Valdas Tamulevičius.

Socialinės pagalbos koordinatore paskirta Dalia Stankevičiūtė, Varėnos rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja. Ji spręs aprūpinimo maistu ir kitomis būtiniausiomis priemonėmis klausimus, susijusius su  asmenimis, kurie privalo saviizoliuotis ir kai tuo negali pasirūpinti artimieji.

Rūta Averkienė,

Varėnos rajono savivaldybės administracijos

Bendrojo skyriaus vyr. specialistė,

tel. (8 310) 31 980, 8 614 99 144, el. paštas ruta.averkiene@varena.lt