Į Amžinybę išėjo didis Varėnos krašto žmogus – profesorius, ilgametis Kauno valstybinio choro dirigentas ir meno vadovas, pedagogas, Lietuvos ir Kauno miesto politinis ir visuomenės veikėjas, Nacionalinės premijos laureatas Petras Bingelis.

Šio neeilinio talento, darbštumo ir labai nusipelniusio šalies kultūrai žmogaus išėjimas paženklintas didele netektimi ne tik jo artimiesiems, Lietuvos menininkų bendruomenei, bet ir Varėnos krašto bei visos Lietuvos žmonėms.

Petras Bingelis gimė 1943-ųjų sausio 3 d. Mardasavo kaime. Jis buvo tikras Dzūkas į kraują ir dvasią įaugusia meile gimtajam kraštui. Visuomet aktyvus, pilnas optimizmo, kūrybinių iniciatyvų ir energijos. Toks jis buvo iki savo sielos gelmių.

„Kokie bebūtume garsūs ir daug gyvenime bei profesinėje veikloje pasiekę, tačiau po visų darbų, sėkmingai įgyvendintų projektų, kelionių ir įvertinimų bei pripažinimų su nostalgija prisimenam savo tėviškę, kuri augino mumyse tai, kuo tapome suaugę. Mano tėviškė – pačioje Dzūkijos širdyje, pačiuose gražiausiuose pušynuose esantis Mardasavo kaimas. Dažnai prisimenamas, bent mintimis aplankomas. Kaip ir visas Varėnos kraštas, kurį labai branginu. Esu įsitikinęs, kad gerbti ir mylėti Tėvynę galima išmokti per dainą, per protėvių išsaugotą kultūrą֧“, – sakė Maestro.

P.Bingelis savo profesinėje veikloje buvo pasiekęs labai daug. Jo veikla buvo įvertinta aukščiausiu Lietuvos apdovanojimu – Nacionaline kultūros ir meno premija. Dirigentas buvo apdovanotas Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino IV laipsnio ordinu bei ordinu „Už nuopelnus Lietuvai“.

Nuo 1970 m.  P. Bingelis buvo Dainų švenčių, kurios yra įtrauktos į UNESCO globojamų pasaulio vertybių paveldą, vyriausiasis dirigentas,  taip pat yra Pažaislio muzikos festivalio įkūrėjas ir meno vadovas.

Nors ir buvo veikloje labai užimtas žmogus, P. Bingelis nepamiršo savo gimtinės, neretai lankydavosi gimtajame Mardasave, bendravo su kaimo gyventojais, o mūsų krašto žmonėms dovanojo ne vieną įspūdingą koncertą.

Jis buvo ir Varėnos krašte vykstančių kultūros renginių aktyvus dalyvis. Varėnos krašte  Maestro buvo labai mylimas ir gerbiamas.

Liūdime dėl gerbiamo Petro Bingelio mirties ir tariame nuoširdų užuojautos žodį jo šeimai, artimiesiems, kolegoms,  Lietuvos menininkų bendruomenei.

Lengvos kelionės ir Dangaus palaimos, gerbiamas Maestro!

Varėnos rajono savivaldybės meras
Algis Kašėta