Baltijos šalys vienijasi sprendžiant prekybos vaikais problemą

Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centro – KOPŽI specialistai, padedantys nukentėjusiems asmenims visoje Lietuvoje nuo įvairių prekybos žmonėmis formų, vien Panevėžyje per 2017 metus teikė pagalbą 62 asmenims. Iš jų daugiausia, net 39- prekybos žmonėmis ir seksualinės prievartos aukos….