Živilė Kavaliauskaitė

Živilė Kavaliauskaitė

1 straipsniai 17 skaityta

Žurnalistė. Už knygą „Trispalvė Irkutsko karštyje“ apdovanota iškilaus kovotojo už lietuvišką spaudą, publicisto ir leidėjo Antano Macijausko (1874 – 1950) vardo premija.

Publikacijos, Informacija, Kvietimai, Naujienos...