PopieziausVizitas.lt

PopieziausVizitas.lt

11 straipsniai 3782 skaityta

Kviečiame ir jus prisidėti prie šio svarbaus ir ypatingo renginio savo auka. Kiekvienas indėlis yra brangus ir vertingas. Tik vienybėje, vienas kitam padėdami, drąsindami, remdami galime nuveikti tokius nuostabius darbus. Telaimina jus gerasis Dievas. Paramos gavėjas: Paramos gavėjas – Vilniaus arkivyskupija, kodas 192059489 Šventaragio g. 4, LT-01122 Vilnius LT 95 7044 0600 0114 5219 Paskirtis: Parama popiežiaus vizito organizavimui

Publikacijos, Informacija, Kvietimai, Naujienos...