Aleksandro Stulginskio universitetas

Aleksandro Stulginskio universitetas

3 straipsniai 1432 skaityta

Aukštojo mokslo ir studijų institucija, nuolat tobulinanti savo veiklą ir siekianti kuo geriau tenkinti studijuojančiųjų poreikius. Šiuo metu per 6000 studentų yra pasirinkę biomedicinos, technologijų ir socialinių mokslų srities studijų programas.

Publikacijos, Informacija, Kvietimai, Naujienos...