Judėjimas „Nebūk naivus“

Judėjimas „Nebūk naivus“

31 straipsniai 19841 skaityta

Pilietinė iniciatyva (judėjimas) „Nebūk naivus“, skirta šviesti jaunimą apie atsakingą keliavimą ,rūpintis emocinės aplinkos gerinimu, patyčių bei smurto prevencija, švietimo politika, formalaus bei neformalaus ugdymo gerinimu, pilietiškumo ugdymu bei jaunimo dingstamumo mažinimu. 2015 metais Projektas nominuotas gyvybės apdovanojimui už jaunimo skatinimą atsakingam požiūriui į gyvybę. Pilietinė iniciatyva – iš visuomenės kilusi iniciatyva, kuria siekiama įgyvendinti tam tikrą visuomenei svarbų projektą, idėją. Pilietinės iniciatyvos dėka gali susiformuoti ištisi judėjimai, politinės partijos, kurios vėliau gali siekti politinės valdžios. Pilietinėje visuomenėje yra skatinamos pilietinės iniciatyvos bei remiama iš įvairių visuomenės sluoksnių keliamos konstruktyvios idėjos, neprieštaraujančios viešajam interesui.

Publikacijos, Informacija, Kvietimai, Naujienos...
Puslapis 1 iš 212