Pilietinė iniciatyva „MES“

Pilietinė iniciatyva „MES“

18 straipsniai 8731 skaityta

Pilietinė iniciatyva „MES“ yra skirta specialių poreikių jaunimui, kaip teikianti pagalbą integruojantis į savanorišką veiklą Lietuvoje. Šios pilietinės iniciatyvos tikslas – atkreipti visuomenės,valstybės dėmesį į specialius poreikius turinčius asmenis, padėti jiems rasti savanoriškos veiklos galimybes mūsų šalyje, integruotis į darbo rinką ir jaustis pilnaverčiais visuomenės nariais. Iniciatyvos „MES“ užduotis – įgalinti valstybines institucijas kurti teisės aktus bei įstatyminę bazę, padedančią negalią turintiems žmonėms jaustis visaverčiais valstybės nariais.

Publikacijos, Informacija, Kvietimai, Naujienos...